Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Katarzyna Kowalska
Katarzyna Kowalska
April 14, 2022
Jak założyć działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku

Jeśli masz pomysł na własny biznes, firmę online czy sklep internetowy, pewnie rozważasz też podjęcie działalności gospodarczej. Czy wiesz, jak to zrobić? Jak założyć własną firmę krok po kroku? Jak wygląda rejestracja działalności? Zobacz, co rzeczywiście oznacza prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i z czym się wiążę.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

W Polsce wiele osób rozpoczynających dopiero własny biznes zakłada tzw. JDG - czyli jednoosobową działalność gospodarczą. To dobre rozwiązanie dla drobnych przedsiębiorców i właścicieli sklepów internetowych działających samodzielnie. Jeśli planujesz otwarcie własnej firmy, sprawdź, jak założyć działalność gospodarczą.

Zanim jednak przejdziesz do formalności i zaczniesz wypełniać dokumenty, musisz wiedzieć, czym w ogóle jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Według przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku to "zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły".

Co wyróżnia jednoosobową działalność gospodarczą?

Jakie są podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej? Ustawa wskazuje m.in, że taka działalność:

  • ma cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,
  • ma charakter zorganizowany – np. wynajmowany jest lokal jako siedziba firmy,
  • odbywa się w sposób ciągły – oznacza stałe podejmowanie czynności w konkretnym celu,
  • wykonywana jest we własnym imieniu - nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę czy inny podmiot.

Kluczowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej jest również ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego. To znaczy, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiadasz za nią całym swoim majątkiem. To brzmi poważnie, ale nie zniechęcaj się tym.

Własna działalność gospodarcza krok po kroku

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa podstawowe kwestie związane z prowadzeniem działalności regulowanej. Wskazuje przede wszystkim, że do podjęcia takiej działalności konieczne jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej

Rejestracja działalności

Pierwszym krokiem do rejestracji własnej działalności gospodarczej i uzyskania takiego wpisu jest złożenie wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy. Możesz to zrobić osobiście, listem poleconym lub z pomocą innej osoby po wystawieniu jej dokumentu pełnomocnictwa.

Działalność gospodarczą możesz zarejestrować też drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej CEIDG (obecnie biznes.gov.pl), np. z podpisem elektronicznym albo poprzez profil zaufany . Pamiętaj jednak, że jeśli zakładasz firmę online, wniosek o wpis musisz wysłać sam.

Pozostałe wnioski

Formularz jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP, zgłoszeniem płatnika składek do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.

Gdy przedsiębiorca złoży wniosek CEIDG, w ciągu 7 dni otrzyma automatycznie numer REGON i NIP (jeśli jednak wcześniej miał już NIP, to urząd skarbowy przypisze dany numer do wpisu). Po nadaniu numery będą widoczne na stronie CEIDG w Bazie przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza a niezbędne zgłoszenia

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej należy udać się do ZUS-u, by zgłosić firmę do odpowiednich ubezpieczeń. Przedsiębiorca deklaruje też, jakie składki ZUS będzie za siebie odprowadzał, na drukach ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe oraz zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika, to w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy z powinien zgłosić go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto przypomnieć, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem sporządzania i wysyłania druków deklaracji oraz informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego. Obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie są jednak inne, gdy pracuje on sam i gdy zatrudnia pracowników.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca zamierza pojawić się w wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście), to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R. Może to zrobić osobiście, listem poleconym lub online.

Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Choć założenie działalności i rejestracja firmy są bezpłatne, to z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje się zobligowany do odprowadzania składek ZUS i opłacania podatków. Od 2022 roku przedsiębiorca prowadzący własną firmę musi się liczyć z dużymi zmianami w systemie podatkowym i składkowym. Wysokość opłat może być inna w przypadku każdej działalności gospodarczej i zależy od wybranej formy opodatkowania.

Podatek i składki

Niektórzy przedsiębiorcy mogą wykorzystać tzw. mały ZUS lub mały ZUS plus i płacić obniżone składki przez 36 miesięcy łącznie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 roku dla przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z małego ZUS-u stanowi kwota nie niższa niż 903 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku). Maksymalną podstawę stanowi natomiast 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3553,20 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy jako sposób rozliczeń wybrali podatek liniowy, składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu z działalności gospodarczej. Jednak nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym minimalna składka w 2022 roku wynosi 270 zł. Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza jest opodatkowana ryczałtem, składka wynosi 9% podstawy wymiaru, która będzie uzależniona od rocznego przychodu.

Księgowość

Jeśli planujesz założyć firmę, musisz liczyć się też z kosztami księgowości, której wymaga każda działalność gospodarcza. Jako przedsiębiorca może zlecić to zadanie biuru rachunkowemu lub korzystać z programu do samodzielnego prowadzenia księgowości oraz ewidencji przychodów. Zwracaj jednak szczególną uwagę na poprawność wszystkich wypełnianych i wysyłanych do Urzędu Skarbowego dokumentów. Musisz też sam pamiętać o opłacaniu składek i składaniu zeznań podatkowych.

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza to jedyny sposób?

Jednoosobowa działalność gospodarcza, choć jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności, nie musi być wcale koniecznością dla wszystkich właścicieli sklepów internetowych. Sprzedaż online możliwa jest także bez rejestracji firmy i wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową (inaczej nierejestrowaną). Ta, nawet jeśli spełnia warunki dla jednoosobowej działalności gospodarczej (czyli jest prowadzona w celu zarobkowym, w sposób ciągły i zorganizowany oraz we własnym imieniu), może być traktowana inaczej. Decyduje o tym poziom przychodów - jeśli nie przekracza on 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, taka działalność gospodarcza nie wymaga rejestracji. To znaczy, że aby ją prowadzić, niepotrzebny jest wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wiesz już, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie ją zarejestrować i jakich kosztów się spodziewać. Teraz pozostaje Ci tylko przejść do działania, złożyć wniosek o wpis, otworzyć własny sklep internetowy i sprzedawać. W tym też możesz na nas liczyć.

Artykuł powstał we współpracy z IFIRMA - księgowość, faktury, CRM. Internetowo, mobilnie, wygodnie.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.