Jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla sklepu internetowego?

Marta Mikos
Marta Mikos
November 26, 2017
Jaka forma opodatkowania jest najlepsza dla sklepu internetowego?

Jedną z najważniejszych decyzji podczas rejestrowania firmy jest wybór formy opodatkowania. Każda z nich ma swoje wady i zalety i wpływa zarówno na wysokość podatku dochodowego, jak i na sposób prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy mają do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej lub liniowo) oraz w formie zryczałtowanej (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa). Sprawdźmy, która z nich bardziej się opłaca.

Różne możliwości

1. Skala podatkowa

Skala podatkowa jest najpopularniejszą formą opodatkowania. W zależności od wysokości dochodu, występują dwie stawki podatkowe:a) dla dochodów poniżej 85 528 zł:18% minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556 zł 02 gr,b) dla dochodów powyżej 85 528 zł:14.839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85.528 złKwotę podatku w pierwszym progu podatkowym (18%) oblicza się następująco:

przychód firmy – koszty = dochóddochód – suma zapłaconych składek na ub. społeczne = dochód do opodatkowaniadochód do opodatkowana x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = podatekpodatek – suma odliczonych składek na ub. zdrowotne = podatek do zapłacenia liczony od początku rokupodatek do zapłacenia liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc

Jak łatwo zauważyć, im wyższe koszty prowadzenia działalności, tym mniejszy podatek do zapłacenia.Decydując się na taką formę opodatkowania przedsiębiorca samodzielnie oblicza i wpłaca do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy (w okresach miesięcznych lub kwartalnych), a po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie roczne PIT-36. Zaletą skali podatkowej jest przede wszystkim to, że pozwala ona korzystać z ulg podatkowych, a także rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko.

2. Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego stawka podatkowa jest jedna i ta sama niezależnie od osiąganych dochodów i wynosi 19%. Tutaj również, tak jak w przypadku skali podatkowej, podatek obliczany jest od dochodu, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne, a przychody i koszty wykazuje się w ewidencji, tj. Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorca samodzielnie oblicza i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy (w okresach miesięcznych lub kwartalnych), a po zakończeniu roku podatkowego składa do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-36L. Przyjęło się, że podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców osiągających dochody przekraczające 100.000 zł, jednak nie zawsze tak jest. Dla przedsiębiorcy, którego dochody znacznie przekraczają pierwszy próg podatkowy nie zawsze korzystne jest przejście na stawkę liniową. Taka forma jest nieopłacalna zwłaszcza dla samotnych rodziców. Podatek liniowy uniemożliwia bowiem rozliczanie się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko, a także wspólnie z małżonkiem.Warto wiedzieć, że rozliczenie liniowe nie jest dostępne dla wszystkich. W pierwszym roku działalności możliwości tej nie mają przedsiębiorcy osiągający przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie, co działalność).

3. Ryczałt

Ryczałt to uproszczona forma rozliczania się z fiskusem. Przedsiębiorca nie musi prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, wystarczy jedynie, że sporządzi ewidencję przychodów. Zaliczki na podatek dochodowy wpłaca do urzędu skarbowego co miesiąc, a po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie roczne PIT-28.W zależności od rodzaju działalności obowiązuje 5 stawek ryczałtu. Najniższa stawka, tj. 3%, dotyczy sklepów internetowych.Dużą zaletą ryczałtu jest niska kwota podatku oraz proste rozliczenie. Ryczałt uniemożliwia jednak rozliczanie kosztów prowadzenia działalności (ponieważ to przychód, a nie dochód, jest podstawą opodatkowania). Może się więc okazać, że będzie nieopłacalny dla sklepów, które zatrudniają pracowników albo ponoszą duże wydatki na zakup towarów.Ponadto taka forma opodatkowania uniemożliwia wspólne opodatkowanie zarobków z małżonkiem oraz rozliczanie się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo z ryczałtu nie mogą korzystać m.in. podatnicy prowadzący apteki, lombardy, kantory walut obcych czy zajmujący się handlem częściami pojazdów mechanicznych, a także podatnicy, którzy przed wyborem ryczałtu w danym roku podatkowym prowadzili działalność na zasadach ogólnych lub też uzyskali przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem w wysokości przekraczającej 150.000 euro.

4. Karta podatkowa

Karta podatkowa jest ostatnim i najprostszym sposobem rozliczania się z fiskusem. Niestety lista działalności które mogą rozliczać się w ten sposób jest niewielka i nie ma na niej sklepów internetowych.

Co się bardziej opłaca?

Obliczmy, jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza finansowo dla sklepu internetowego, którego dochód roczny wynosi 60.000 zł (100.000 zł przychodu – 40 000 zł kosztów). Dla uproszczenia analizy uznajmy, że możliwe do odliczenia składki to: na ubezpieczenie społeczne 2000 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne 3000 zł.

1. Skala podatkowa

Kwota 60 000 zł łapie się pod pierwszą stawkę podatkową (czyli 18% minus kwota zmniejszająca podatek).

 • podstawa opodatkowania: 60.000 zł
 • roczne składki na ubezpieczenie:
 • ub. sp: 2.000 zł
 • ub. zd: 3.000 zł
 • kwota zmniejszająca podatek: 556,02 zł

Obliczenia:100.000 – 40.000 = 60.000 zł dochodu60.000 – 2.000 ub. sp. = 58.000 zł dochodu do opodatkowania58.000 zł x 18% - 556,02 (kwota zmniejszająca podatek) = 9.883,98 podatku9.883,98 – 3.000 ub. zd. = 6.883,98 złDecydując się na skalę podatkową przedsiębiorca zarabiający rocznie 60.000 zł musi odprowadzić szacunkowo 6.884 zł podatku.

2. Podatek liniowy

Podatek liniowy wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

 • podstawa opodatkowania: 60.000 zł
 • ub. sp.: 2.000 zł
 • ub. zd.: 3.000 zł

Obliczenia:60.000 – 2.000 = 58.00058.000 x 19% = 11.02011.020 – 3.000 = 8.020 złDecydując się na podatek liniowy przedsiębiorca zarabiający rocznie 60.000 zł musi odprowadzić szacunkowo 8.020 zł podatku.

3. Ryczałt ewidencjonowany

Sklepy internetowe są opodatkowane stawką 3% ryczałtu.

 • podstawa opodatkowania: 100.000 zł (w przypadku ryczałtu podstawą opodatkowania jest przychód)
 • ub. sp.: 2.000 zł
 • ub. zd.: 3.000 zł

Obliczenia:100.000 – 2.000 = 98.00098.000 x 3% = 2.9402.940 – 3.000 zł = -60 złDecydując się na ryczałt przedsiębiorca osiągający przychód w wysokości 100.000 zł rocznie nie zapłaci w ogóle podatku.Najbardziej korzystny ze wszystkich opcji okazał się więc ryczałt. To oczywiście bardzo prosta i umowna kalkulacja. Istnieje możliwość, że wybór 3% zryczałtowanego podatku dochodowego będzie dla przedsiębiorcy mniej korzystny niż 18% podatku na zasadach ogólnych.Decydując się na konkretną metodę opodatkowania warto bowiem rozpatrzyć wiele czynników, np. rzeczywiste koszty prowadzenia sklepu internetowego czy możliwości i ograniczenia związane z tą formą podatkową (np. możliwość wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem).Dopiero dokładna analiza wszystkich plusów i minusów pomoże zdecydować, która forma opodatkowania będzie najlepsza dla danego sklepu internetowego.

Jak zmienić formę opodatkowania

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej jest odgórnie opodatkowany skalą podatkową, jeśli podczas rejestracji firmy nie wskaże inaczej. Aby móc rozliczać się w formie ryczałtu lub liniowej należy zamieścić taką informację we wniosku o wpis do CEIDG. Wybrana forma opodatkowania nie obowiązuje przedsiębiorcy przez cały czas. Raz do roku, do 20 stycznia, można ją zmienić. W tym przypadku również należy zaktualizować wpis do CEIDG.Artykuł powstał we współpracy z IFIRMA - księgowość, faktury, CRM. Internetowo, mobilnie, wygodnie.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.