Jak wyznaczać cele i skutecznie je realizować?

Marta Mikos
Marta Mikos
May 2, 2017
Jak wyznaczać cele i skutecznie je realizować?

Niezależnie od tego, czy cel, który chcesz osiągnąć dotyczy Twojego życia prywatnego czy rozwoju Twojej firmy, warto poznać teorie planowania celu oraz techniki, które pomagają w jego realizacji. Spisane przez naukowców, a sprawdzone przez wielu praktyków są niezwykle pomocne i pozwalają na bardziej kompleksowe spojrzenie na kwestię szeroko rozumianego rozwoju.

Bądź SMART

Stawiając przed sobą poprzeczkę, pamiętać musisz o odpowiednim sformułowaniu celu. Na pomoc przychodzi jedna z najbardziej popularnych koncepcji, czyli koncepcja S.M.A.R.T. Co to oznacza? Zgodnie z nią, cel powinien być:S - specific (konkretny) - jak najbardziej sprecyzuj to co chcesz osiągnąć. Większy cel może być też podzielony na mniejsze poszczególne, które łatwiej Ci będzie kontrolować i wyznaczysz sobie dzięki nim jasną ścieżkę do sukcesu.M - measurable (mierzalny) - konkretny cel to również cel mierzalny. Jeśli rozwijasz swój biznes to miarą może być np. pozyskanie danego poziomu sprzedaży. Jeśli celem jest wzrost konwersji to wyznacz sobie procentową różnicę do której chcesz dążyć. Jeśli celem ma być wzrost zapisów do newslettera, oszacuj jaka liczba będzie Cię satysfakcjonować.A - achievable (osiągalny) - ważne, aby to co chcesz uzyskać było zgodne z otaczającą nas rzeczywistością. Cel zbyt ambitny spowoduje tylko, że szybciej się zniechęcisz i będziesz miał poczucie porażki. Łączy się to z kolejnym podpunktem, czyli jego realnością.R - realistic (realny) - do wyznaczania celu podchodź z pewną dozą krytycyzmy - musi on być możliwy do osiągnięcia, oraz taki, który można sobie zwizualizować. Dużo sprawniej pracujemy jeśli jesteśmy pewni, że podjęcie odpowiednich kroków przyczyni się do faktycznej realizacji celu końcowegoT - time bound (okreslony w czasie) - deadline to nie tylko domena korporacji. Ramy czasowe pozwalają na kontrolowanie czasu pracy oraz motywuje do działania. Ważne, aby deadline również był realny. Na przykład pracując nad wyższym wskaźnikiem konwersji weź pod uwagę pracę osób, którym zlecasz pewne zadania oraz rzeczywisty czas niezbędny na przetestowanie nowego rozwiązania.

Rozpisz niezbędne kroki do osiągnięcia celu

Załóżmy, że docelowo chcesz podnieść wskaźnik konwersji o 2%. Rozpisz sobie dokładnie jakimi metodami chcesz dojść do celu i realizuj swoje plany zgodnie z harmonogramem działań. Najlepiej, jeśli plan rozbijesz na jak najbardziej konkretne kroki. Dobre opracowanie planningu spowoduje większą motywację do pracy (będziesz widział dokładnie w którym miejscu jesteś) oraz pozwoli trzymać się założenia. Sam fakt planowania pracy pozwala na dokładne przeanalizowanie systemu pracy oraz wyznaczenie realnego deadline’u i nie będziesz musiał zmieniać założeń.

Prawo Parkinsona

Brzmi ono w ten sposób: “praca rozszerza się tak, by wypełnić czas dostępny na jego ukończenie”. Oznacza to, że jeśli planowany czas zakończenia danego etapu pracy wyznaczysz na koniec miesiąca to na 99,99% zakończysz go właśnie w tym momencie. Często jednak okazuje się, że tę samą pracę można wykonać w zdecydowanie krótszym okresie i wyznaczenie terminu np. na tydzień spowoduje wykonanie tej pracy w odpowiednio krótszym czasie. Z Prawa Parkinsona korzystać można na odwrót - daj sobie mniej czasu na wykonanie zadania, a z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się to. Dzięki temu, będziesz pracował efektywniej, a praca będzie posuwała się szybciej na przód.

Inspiruj się

Internet to kopalnia inspiracji. Czytaj case study, które opisują przypadki podobne do Twoich. Sięgaj po biografie osób sukcesu. Z pewnością znajdziesz tam informacje, które przydadzą się zarówno w rozwoju firmy, jak i w rozwoju Twojej osoby jako przedsiębiorcy. Ludzie, którym udało się osiągnąć wielki sukces mają często pewne nawyki, które pomogły im w zrobieniu kariery. Warto również znaleźć osobę, która stanie się dla Ciebie guru w danej dziedzinie.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.