Czy masz prawo zmienić regulamin w swoim sklepie internetowym?

dawidbugajski
dawidbugajski
June 9, 2017
Czy masz prawo zmienić regulamin w swoim sklepie internetowym?

Jeśli prowadzisz e-sklep, masz obowiązek posiadać również regulamin sklepu internetowego. Nie spełnianie tego wymogu naraża Cię na kary czy sankcje ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Oprócz tego, działasz niezgodnie z prawem. Co jednak, jeśli posiadasz regulamin, ale chcesz go zmienić? Czy masz taką możliwość? Czy będzie to zgodne z prawem? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Ustaliliśmy już, że jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego, jego obowiązkową częścią jest regulamin. Nieważne jak długo działasz w branży ecommerce – potrzeba jego uaktualnienia bądź przeformułowania może pojawić się z różnych przyczyn. Zmiana regulaminu sklepu internetowego może wynikać bezpośrednio z woli przedsiębiorcy, jak również może być spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Do tych drugich możemy z pewnością zaliczyć zmianę przepisów prawnych dotyczących handlu przy użyciu Internetu. Ostatnia duża nowelizacja przepisów, która niejako wymusiła na sprzedawcach internetowych zmianę regulaminu ich sklepów, miała miejsce z dniem 25 grudnia 2014 roku i narobiła sporo problemów w branży ecommerce, których efekty możemy obserwować do dzisiaj. Jak więc widzisz – masz prawo zmienić regulamin e-sklepu – jednak nie w każdym przypadku.

Kiedy możesz zmienić regulamin sklepu internetowego?

Regulamin może zostać zmieniony jedynie w sytuacji, gdy zawarłeś w nim klauzulę o możliwości jego zmiany. Ponadto, regulamin, który chcesz uaktualnić, powinien wskazywać ważne przyczyny zmian – bez tego, zapis może zostać uznany za niedozwolony. Jakie mogą być „ważne przyczyny”? „Obiektywnie istotne dla dokonania zmiany konkretnego regulaminu”. Nie może to być zatem jedynie widzimisię właściciela sklepu internetowego wynikające z niczym nieuzasadnionej przyczyny.Jest to niezwykle istotny czynnik, ponieważ zgodnie z art. 385[3] Kodeksu Cywilnego, w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie.Zwróć na ten aspekt szczególną uwagę, ponieważ istnienie i ważność przyczyn jest przesłanką uznaniową i ocenną. Dlatego też postanowienia dotyczące zmiany regulaminu zawsze niosą ze sobą ryzyko uznania ich za niedozwolone.

Kiedy musisz zmienić regulamin?

Są sytuacje, w których e-sprzedawca musi zmienić regulamin e-sklepu, by nadal działać zgodnie z prawem. Jeden z takich przykładów podaliśmy wyżej - była to zeszłoroczna nowelizacja ustawy konsumenckiej. Regulamin powinno się zmienić także wtedy, gdy następują istotne zmiany w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, np. w momencie zmiany jej profilu działalności, wprowadzania nowych usług czy udogodnień związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy, a także gdy następuje zmiana danych adresowych przedsiębiorcy czy nazwy firmy.Ze względu na fakt, że masz obowiązek udostępnić usługobiorcy regulamin jeszcze przed zawarciem umowy w taki sposób, by mógł się on zapoznać z jego zapisami, w Twoim interesie jest to, by regulamin był aktualny. Wiąże się to również z konsekwencją niezwiązania konsumenta informacją, której mu nie udostępniono (oznacza to, że jeśli konsument nie widział regulaminu, to go on nie obowiązuje).

Jakie ryzyko wiąże się ze zmianą regulaminu?

Po pierwsze, jeśli dokonasz zmiany regulaminu z przyczyny, która nie będzie „ważna”, ten ruch może zostać uznany za postępowanie niezgodne z prawem. Po drugie, jeśli nie masz co najmniej podstawowej wiedzy prawnej, nie zmieniaj regulaminu samodzielnie. Poprzez niewiedzę, możesz dodać do niego zapis, który będzie „rażąco naruszał interesy konsumentów” i w konsekwencji zostanie uznany za klauzulę niedozwoloną i umieszczony w ich rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK, co obniży Twoją renomę i prestiż. Po trzecie, pamiętaj, że jeśli w odpowiedni sposób nie poinformujesz klientów o zmianie regulaminu, nie będzie on ich obowiązywał.Podsumowując – zmiana regulaminu sklepu internetowego wymaga podwójnej czujności. Należy podchodzić do niej z odpowiednią ostrożnością i przygotowaniem – samodzielnie, bez wiedzy prawnej, może obrócić się to tylko przeciwko Tobie. Bardzo istotne jest również to, by przedsiębiorca na bieżąco śledził zmiany w przepisach prawnych lub zlecał te czynności profesjonalnym podmiotom.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.