Czy masz obowiązek przyjąć zwrot uszkodzonego towaru?

dawidbugajski
dawidbugajski
November 13, 2017
Czy masz obowiązek przyjąć zwrot uszkodzonego towaru?

Skoro prowadzisz sklep internetowy, musisz liczyć się z tym, że niektóre produkty zwyczajnie do Ciebie wrócą – w lepszym lub gorszym stanie. Zgodnie z nową ustawą konsumencką, klienci mają 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Jak to wygląda jednak w przypadku uszkodzonego towaru lub takiego, którego zużycie jest zbyt duże, abyś dalej mógł sprzedawać go jako produkt zupełnie nowy?

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Sprzedajesz w swoim sklepie internetowym buty do biegania. Jeden z twoich klientów kupuje je od Ciebie, po czym bierze udział w jednym z biegów ulicznych. Następnego dnia, zgodnie z przysługującym mu prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, mailowo powiadamia Cię o tym, że chce zwrócić wspomniane buty. Przesyłka dociera do Ciebie, otwierasz ją i oczom nie wierzysz – buty są brudne, starte a sznurówki uszkodzone. Widać, że ktoś ich dość intensywnie używał.

Czy w takiej sytuacji masz obowiązek przyjąć zwrot? Odpowiedź brzmi – tak, ponieważ jako e-sprzedawca nie możesz odmówić przyjęcia zwrotu produktu.Czy to zatem oznacza, że konsument wykorzystał z premedytacją przysługujące mu prawo, a Ty zostałeś oszukany i nie możesz nic zrobić? Niezupełnie.

W takiej sytuacji powinieneś zajrzeć do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która mówi, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4).

E-sprzedawca pod ochroną

Taką ochronę dla sprzedawców internetowych zawdzięcza się prawodawcy unijnemu, który słusznie zauważył, że część konsumentów korzysta z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy po użyciu towarów w stopniu przekraczającym stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Nawet jeśli konsument uszkodzi zamawianą rzecz, nie traci prawa do odstąpienia od umowy, ale powinien ponieść odpowiedzialność za każde zmniejszenie wartości zakupionej i zwróconej rzeczy.

Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Oznacza to, że powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien jej nosić i używać. Użycie towaru skutkuje prawem sprzedawcy do obciążenia konsumenta kosztami za zmniejszenie wartości zamawianego produktu.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

Ustawodawca niestety nie określa w jaki sposób obliczać wysokość odszkodowania. Brakuje wytycznych oraz orzeczeń sądowych dotyczących tej sprawy. W doktrynie stwierdza się, że udowodnienie dokładnej kwoty, o jaką zmniejszyła się wartość rzeczy, będzie obciążało w postępowaniu sądowym przedsiębiorcę i może wymagać powołania biegłego.

Dodatkowo, jako sprzedawca internetowy musisz samodzielnie stworzyć zasady służące do ustalania, udokumentowania i dochodzenia odszkodowania. Pamiętaj jednak, że jest to dość ryzykowne, a opracowane przez Ciebie zasady mogą nie być zgodne z surowymi wytycznymi prawa ochrony konsumentów.

Podsumowanie i wskazówki

Pamiętaj, że masz obowiązek przyjąć zwrot nawet uszkodzonego towaru – możesz jednak dochodzić swoich praw oraz starać się o finansowe odszkodowanie za obniżenie wartości zakupionej przez konsumenta rzeczy.

Co do sposobu obliczania wysokości odszkodowania, przydatna może być sama wskazówka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W pierwszej kolejności, strony umowy powinny spróbować porozumieć się co do procentowego określenia zużycia przedmiotu. W razie niepowodzenia, kwestię tę rozstrzygnie sąd.

Najważniejsze abyś pamiętał, że ustawa o prawach konsumenta chroni Twoje interesy. Warto to wiedzieć, ponieważ niejednokrotnie możesz trafić na klienta, który przekroczy prawo do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zamówionej w Twoim sklepie internetowym.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.