Na czym polega ulga na start?

Ulga na start polega na tym, że na początku prowadzenia działalności przedsiębiorca przez pełne 6 miesięcy może nie opłacać składek społecznych w ZUS (w KRUS nie ma tego zwolnienia). Co ważne zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej – ona musi być opłacana z tytułu prowadzenia działalności.

W kontekście tych miesięcy ulgi, chciałabym przedstawić dwa przykłady, które pokażą że chcąc z niej skorzystać jak najdłużej nie można zakładać działalności od 1. dnia miesiąca.

Przykład 1 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do stycznia 2019 włącznie. Od lutego będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.

Przykład 2 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do lutego 2019 włącznie. Od marca będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.

Istotne jest, że przy uldze bierzemy pod uwagę 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, zatem jeśli działalność będzie założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, to maksymalnie można wydłużyć zwolnienie ze składek społecznych.

Kolejna ważna rzecz to, że z ulgi można korzystać tylko od początku prowadzenia działalności. Nie może być tak, że najpierw przedsiębiorca będzie opłacał składki społeczne, a potem będzie chciał korzystać z ulgi.

Przykład 3 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Jeśli chce skorzystać z ulgi, to musi to zrobić od 2 sierpnia. Nie ma opcji, że za miesiąc sierpień będą opłacane wszystkie składki (społeczne i zdrowotna), a od września przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi na start.

Przedsiębiorca może w każdym momencie zrezygnować z ulgi i zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń, ale potem już nie będzie miał powrotu do ulgi.

Przykład 4 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Korzysta z niej do października włącznie. Od listopada opłaca także składki społeczne. W momencie rezygnacji z ulgi na start, nie ma już opcji skorzystania z niej przy tej działalności ze zwolnienia w ramach ulgi.

Prócz tego, jeśli w trakcie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi działalność, to po jej wznowieniu będzie mógł wykorzystać pozostały czas do upływu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zawieszenie działalności nie wydłuża okresu korzystania z ulgi na start.

Przykład 5 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. i korzystał z ulgi na start. Zawiesza ją na okres od 1 września do 31 listopada 2018 r. Po wznowieniu może korzystać z ulgi na start za miesiące: grudzień, styczeń i luty.

Przykład 6 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. i korzystał z ulgi na start. Zawiesza ją na okres od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. Po wznowieniu działalności nie może już korzystać z ulgi na start i musi zgłosić się także do ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Z ulgi na start mogą skorzystać osoby, które :

  • zakładają działalność gospodarczą pierwszy raz lub
  • po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład 7 – Pan Nowak nigdy wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej. Obecnie pracuje na etacie jako kierowca. Zastanawia się nad założeniem własnej działalności, w której będzie sprzedawał towary przez Internet między innymi dla swojego obecnego pracodawcy. Usługi w ramach umowy o pracę i działalności się nie pokrywają, zatem z działalności może korzystać z ulgi na start.

Przykład 8 – Pani Kras prowadziła działalność gospodarczą od 2007 r. Została ona zawieszona w sierpniu 2012 r. a po 2 latach została zlikwidowana. Minęło 60 miesięcy od zawieszenia działalności, czyli od 5 lat nie była prowadzona. Jeśli warunek co do czynności będzie spełniony, to po założeniu działalności będzie można korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych.

W jaki sposób skorzystać z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start trzeba dokonać zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40. Formularz może być złożony wraz z wnioskiem o założenie działalności gospodarczej CEIDG-1 lub jako odrębny dokument w terminie 7 dni od dnia założenia działalności gospodarczej.

Przykład 9 – Przedsiębiorca zakłada działalność od 2 sierpnia 2018 r. Składa wniosek o założenie firmy na wniosku CEIDG-1. Do wniosku można dołączyć formularz ZUS ZZA, który zostanie przekazany do ZUS. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, to do 9 sierpnia włącznie składa do ZUS druk ZUS ZZA (osobiście, listem poleconym lub online).

Co zrobić po upływie 6 miesięcy ulgi?

Po upływie ulgi na start, przedsiębiorca w terminie 7 dni musi w ZUS złożyć dwa dokumenty:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowego ubezpieczenia,
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Za miesiąc po zmianie trzeba w ZUS złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Czy ulga na start ma wpływ na innych ubezpieczonych?

Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników, zleceniobiorców lub też ubezpieczać żonę i dzieci w ramach swojej działalności. Korzystanie przedsiębiorcy z ulgi na start nie ma wpływu na innych ubezpieczonych, nie generuje dla nich żadnych ulg. Ulga na start to przywilej wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spełniających konkretne warunki.

Plusy i minusy ulgi na start

Niewątpliwą korzyścią przy uldze na start jest korzyść finansowa. Przedsiębiorca nie opłaca składek społecznych tj. emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej (dobrowolna dla przedsiębiorcy). Przy założeniu, że przedsiębiorca ma prawo do małego ZUS, skorzystanie z ulgi daje oszczędność w wysokości około 1200 zł. Kwota może nie jest duża, ale na pewno ma znaczenie dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie.

Są też konsekwencje, czyli minusy korzystania z ulgi na start.

W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie opłaca składek emerytalnej i rentowej, a co za tym idzie nie może też z działalności opłacać dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zatem nie ma prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, czy opiekuńczego.

Warto też pamiętać, że przedsiębiorca opłacający składkę wypadkową ma prawo do zasiłku oraz odszkodowania w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi w czasie pracy. Skorzystanie z ulgi na start pozbawia przedsiębiorcy prawa do tych świadczeń w okresie niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne.

Opłacanie składek emerytalnej i rentowej jest kapitałem na późniejszą rentę i emeryturę. Jeśli składki nie są opłacane, to kapitał od którego są liczone te świadczenia jest niższy.

Na koniec okres wyczekiwania, nad którym chwileczkę się zatrzymam. Przedsiębiorca, który opłaca składki emerytalne i rentowe, może z tytułu działalności opłacać dobrowolnie składkę chorobową. Jeśli składka chorobowa opłacana jest przez kolejne 90 dni (3 miesiące) – okres wyczekiwania, to potem przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego.

Należy mieć na uwadze, że przy korzystaniu z ulgi na start okres wyczekiwania może wynieść nawet 10 miesięcy. Szczegóły w przykładzie.

Przykład 10 – Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do lutego 2019 włącznie. Od marca będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.

Przez prawie 7 miesięcy nie będą opłacane składki społeczne, w tym chorobowa. Dopiero po opłacaniu składek za marzec, kwiecień i maj 2019 r. przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o zasiłek chorobowy.

 

Aneta Socha - Jaworska

Aneta Socha - Jaworska

Matematyk, który ma ukończone studia w zakresie doradztwa podatkowego, zajmujący się księgowością i kadrami. Obecnie rozwiewa wątpliwości księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, webinarach i artykułach na blogach inFakt. W przystępny sposób opisuje trudne przypadki, które zna między innymi z prywatnej praktyki.