Ulga na start - na co zwrócić uwagę w branży e-commerce?

Agata Sieramska
Agata Sieramska
September 26, 2018
Ulga na start - na co zwrócić uwagę w branży e-commerce?

Na czym polega ulga na start?

Ulga na start polega na tym, że na początku prowadzenia działalności przedsiębiorca przez pełne 6 miesięcy może nie opłacać składek społecznych w ZUS (w KRUS nie ma tego zwolnienia). Co ważne zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej - ona musi być opłacana z tytułu prowadzenia działalności.

W kontekście tych miesięcy ulgi, chciałabym przedstawić dwa przykłady, które pokażą że chcąc z niej skorzystać jak najdłużej nie można zakładać działalności od 1. dnia miesiąca.

Przykład 1 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do stycznia 2019 włącznie. Od lutego będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.

Przykład 2 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do lutego 2019 włącznie. Od marca będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.Istotne jest, że przy uldze bierzemy pod uwagę 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, zatem jeśli działalność będzie założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, to maksymalnie można wydłużyć zwolnienie ze składek społecznych. Kolejna ważna rzecz to, że z ulgi można korzystać tylko od początku prowadzenia działalności. Nie może być tak, że najpierw przedsiębiorca będzie opłacał składki społeczne, a potem będzie chciał korzystać z ulgi.

Przykład 3 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Jeśli chce skorzystać z ulgi, to musi to zrobić od 2 sierpnia. Nie ma opcji, że za miesiąc sierpień będą opłacane wszystkie składki (społeczne i zdrowotna), a od września przedsiębiorca będzie korzystał z ulgi na start.Przedsiębiorca może w każdym momencie zrezygnować z ulgi i zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń, ale potem już nie będzie miał powrotu do ulgi.

Przykład 4 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Korzysta z niej do października włącznie. Od listopada opłaca także składki społeczne. W momencie rezygnacji z ulgi na start, nie ma już opcji skorzystania z niej przy tej działalności ze zwolnienia w ramach ulgi.Prócz tego, jeśli w trakcie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi działalność, to po jej wznowieniu będzie mógł wykorzystać pozostały czas do upływu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Zawieszenie działalności nie wydłuża okresu korzystania z ulgi na start.

Przykład 5 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. i korzystał z ulgi na start. Zawiesza ją na okres od 1 września do 31 listopada 2018 r. Po wznowieniu może korzystać z ulgi na start za miesiące: grudzień, styczeń i luty.

Przykład 6 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. i korzystał z ulgi na start. Zawiesza ją na okres od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. Po wznowieniu działalności nie może już korzystać z ulgi na start i musi zgłosić się także do ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Z ulgi na start mogą skorzystać osoby, które :

  • zakładają działalność gospodarczą pierwszy raz lub
  • po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • i nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład 7 - Pan Nowak nigdy wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej. Obecnie pracuje na etacie jako kierowca. Zastanawia się nad założeniem własnej działalności, w której będzie sprzedawał towary przez Internet między innymi dla swojego obecnego pracodawcy. Usługi w ramach umowy o pracę i działalności się nie pokrywają, zatem z działalności może korzystać z ulgi na start.

Przykład 8 - Pani Kras prowadziła działalność gospodarczą od 2007 r. Została ona zawieszona w sierpniu 2012 r. a po 2 latach została zlikwidowana. Minęło 60 miesięcy od zawieszenia działalności, czyli od 5 lat nie była prowadzona. Jeśli warunek co do czynności będzie spełniony, to po założeniu działalności będzie można korzystać ze zwolnienia z opłacania składek społecznych.

W jaki sposób skorzystać z ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start trzeba dokonać zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40. Formularz może być złożony wraz z wnioskiem o założenie działalności gospodarczej CEIDG-1 lub jako odrębny dokument w terminie 7 dni od dnia założenia działalności gospodarczej.

Przykład 9 - Przedsiębiorca zakłada działalność od 2 sierpnia 2018 r. Składa wniosek o założenie firmy na wniosku CEIDG-1. Do wniosku można dołączyć formularz ZUS ZZA, który zostanie przekazany do ZUS. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, to do 9 sierpnia włącznie składa do ZUS druk ZUS ZZA (osobiście, listem poleconym lub online).

Co zrobić po upływie 6 miesięcy ulgi?

Po upływie ulgi na start, przedsiębiorca w terminie 7 dni musi w ZUS złożyć dwa dokumenty:

  • ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowego ubezpieczenia,
  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Za miesiąc po zmianie trzeba w ZUS złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA.

Czy ulga na start ma wpływ na innych ubezpieczonych?

Przedsiębiorca może zatrudniać pracowników, zleceniobiorców lub też ubezpieczać żonę i dzieci w ramach swojej działalności. Korzystanie przedsiębiorcy z ulgi na start nie ma wpływu na innych ubezpieczonych, nie generuje dla nich żadnych ulg. Ulga na start to przywilej wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spełniających konkretne warunki.

Plusy i minusy ulgi na start

Niewątpliwą korzyścią przy uldze na start jest korzyść finansowa. Przedsiębiorca nie opłaca składek społecznych tj. emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej (dobrowolna dla przedsiębiorcy). Przy założeniu, że przedsiębiorca ma prawo do małego ZUS, skorzystanie z ulgi daje oszczędność w wysokości około 1200 zł. Kwota może nie jest duża, ale na pewno ma znaczenie dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie.

Są też konsekwencje, czyli minusy korzystania z ulgi na start.W okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie opłaca składek emerytalnej i rentowej, a co za tym idzie nie może też z działalności opłacać dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zatem nie ma prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, czy opiekuńczego.Warto też pamiętać, że przedsiębiorca opłacający składkę wypadkową ma prawo do zasiłku oraz odszkodowania w sytuacji, gdy ulegnie wypadkowi w czasie pracy. Skorzystanie z ulgi na start pozbawia przedsiębiorcy prawa do tych świadczeń w okresie niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne.Opłacanie składek emerytalnej i rentowej jest kapitałem na późniejszą rentę i emeryturę. Jeśli składki nie są opłacane, to kapitał od którego są liczone te świadczenia jest niższy. Na koniec okres wyczekiwania, nad którym chwileczkę się zatrzymam. Przedsiębiorca, który opłaca składki emerytalne i rentowe, może z tytułu działalności opłacać dobrowolnie składkę chorobową. Jeśli składka chorobowa opłacana jest przez kolejne 90 dni (3 miesiące) - okres wyczekiwania, to potem przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego.Należy mieć na uwadze, że przy korzystaniu z ulgi na start okres wyczekiwania może wynieść nawet 10 miesięcy. Szczegóły w przykładzie.Przykład 10 - Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 2 sierpnia 2018 r. Oznacza to, że zwolnienie ze składek społecznych będzie obowiązywało do lutego 2019 włącznie. Od marca będzie trzeba z działalności płacić także składki społeczne.Przez prawie 7 miesięcy nie będą opłacane składki społeczne, w tym chorobowa. Dopiero po opłacaniu składek za marzec, kwiecień i maj 2019 r. przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o zasiłek chorobowy.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.