Światowy Dzień Praw Konsumenta

Marta Mikos
Marta Mikos
April 20, 2014
Światowy Dzień Praw Konsumenta

Pierwszą organizacją na świecie zrzeszająca konsumentów jest Liga Konsumentów, która to powstała w 1891 rokuw Nowym Jorku. Jej początkowym i podstawowym celem było popularyzowanie sklepów, których godziny otwarcia były dogodne dla konsumentów oraz zapewniały odpowiedni standard czystości. Wkrótce idea ta została "podchwycona" w innych częściach Stanów Zjednoczonych i po paru latach powstała Narodowa Liga Konsumentów, która jest równocześnie pierwszą organizacją konsumencką działającą w skali całego kraju. Ideą jej funkcjonowania jest szeroka działalność edukacyjna na rzecz nabywców. Liga Konsumentów wywarła niewątpliwie spory wpływ na kształt prawa w USA w zakresie warunków pracy robotników, warunków produkcji towarów oraz ubezpieczeń socjalnych,Pierwsza na świecie ustawa o sprzedaży dóbr została uchwalona w 1893 roku w Anglii. Jej treść stanowiła:

  • były dokładnie takie, jakie opisuje i zachwala sprzedawca;
  • odpowiadały obowiązującym na rynku standardom jakości;
  • były tak wykonane, by dokładnie odpowiadały celom, którym z założenia mają służyć;
  • były sprzedawane bez długiego łańcucha pośrednictwa, który zwykle podwyższa cenę, a często obniża jakość.

Jak powstała inicjatywa obchodzenia Światowego Dnia Praw Konsumenta?

15 marca 1962 roku, John F. Kennedy, w wystąpieniu przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, użył sformułowania: „Consumers, by definition, include us all (...)” – „Wszyscy, z definicji, jesteśmy konsumentami”. W przemówieniu powiedział również: "Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej...Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane”. Wystąpienie to związane było z projektem ustawy o prawach konsumenta, którą tego dnia zaprezentował prezydent Kennedy. W ramach ustawy sformułowane zostały uniwersalne prawa konsumenta:

  • prawo do bezpieczeństwa;
  • prawo do informacji;
  • prawo wyboru spośród różnych produktów i usług po konkurencyjnych cenach;
  • prawo wyrażania opinii, które mają wpływ na kształtowanie polityki konsumenckiej

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest co roku, 15 marca, w rocznicę przemówienia Kennedy'ego.W Polsce obchodzimy go od 2000 roku.

Prawa konsumenta w e-commerce w Polsce

25 grudnia 2014 weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Wiąże ona dwie strony: konsumenta oraz e-sprzedawcę, zarówno w kontekście praw jak i obowiązków. Nowa ustawa gwarantuje konsumentom m.in. to, ze otrzymają oni wszystkie informacje na temat produktu bądź usługi, którą nabywają, które są istotne w kontekście zawierania umowy. Wydłuża ona również czas w jakim konsument może odstąpić od umowy do 14 dni. Ustawa nakłada na e-przedsiębiorcę obowiązek poinformowania o wszelkich kosztach wynikających z zawartej umowy. Co ważne, w przypadku, w którym e-sprzedawca nie poinformował nabywającego o konieczności poniesienia kosztów wynikających z odstąpienia od umowy, konsument co do zasady zwolniony jest ich ponoszenia.

przeczytaj także

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.