Jak możemy Ci pomóc?

Zdjęcia produktów


W tym artykule:


Dodawanie zdjęć do produktów

Przejdź do Produkty > wybierz produkt > Zdjęcia i kliknij ikonę plusa.

Zdjęcia możesz również dodać podczas tworzenia nowego produktu.


Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć i wybór zdjęcia głównego.

Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć

W sekcji zdjęcia, podczas edycji produktu, najedź na zdjęcie myszką i chwyć je za praw górny narożnik, a następnie przeciągnij je w odpowiednie miejsce.

Zdjęcie główne

Przejdź do wybranego produktu > Zdjęcia. kliknij trzy kropki > Ustaw jako zdjęcie główne. 


Jak przypisać zdjęcie do wariantu produktu?

Przejdź do Produkty > wybierz produkt > sekcja Warianty > kolumna Zdjęcie. Kliknij strzałkę obok zdjęcia i wybierz te, które dotyczy tego wariantu.


Dodanie atrybutu ALT do zdjęcia

Podczas dodawania zdjęć system automatycznie ustawi nazwę zdjęcia jako parametr ALT.

Jeśli chcesz go zmienić, przejdź do Produkty > wybierz produkt > Zdjęcia > naciśnij 3 kropki obok wybranego zdjęcia, a następnie kliknij Edytuj. Zmień parametr alt i Zapisz.

Jeśli chcesz ustawić globalny parametr ALT dla wszystkich zdjęć (które nie mają przypisanego indywidualnego parametru ALT), możesz to zrobić w zakładce Marketing > SEO > SEO dla zdjęć.


Dlaczego moje zdjęcia zmieniają kolor po dodaniu ich do Shoplo?

Jeżeli Twoje zdjęcia zmieniają kolor podczas wyświetlania w przeglądarce oznacza to, że prawdopodobnie są zapisane w złej przestrzeni barwnej. Zmień ją na sRGB i problem zniknie.

1) Otwórz zdjęcie w programie Adobe Photoshop

2) Wybierz Edit -> Convert to profile…

shoplo-srgb-1.png

3) W polu Destination Space wybierz profil: sRGB ICE61966-2.1

shoplo-srgb-2.png

4) Zapisz zdjęcie.

Gotowe 🙂


Dodawanie zdjęć w opisach produktów i na stronach

Zdjęcia możesz dodać również do opisów produktów oraz do stron np. Kontakt. Pamiętaj, że pojawią się one w sekcji dodatkowe pliki. Z tego powodu, każde zdjęcie dodane do opisu produktu/ strony powinno mieć inną nazwę. W przeciwnym wypadku zostaną one nadpisane.


Dlaczego moje zdjęcia po wgraniu do panelu są przekręcane?

Każde zdjęcie ma zapisane w metadanych informacje o orientacji. Niektóre przeglądarki służące do podglądu zdjęć pozwalają na ich obrócenie, jednakże nie zmieniają tych metadanych.

Jeśli spotkasz się z taką sytuacją, wystarczy to zdjęcie otworzyć w dowolnym programie graficznym np. Adobe Photoshop, Gimp, Paint, a następnie obrócić i zapisać. Teraz po wgraniu do panelu będzie poprawnie wyświetlane.

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team