Jak możemy Ci pomóc?

Zdjęcia produktów


W tym artykule:


Dodawanie zdjęć do produktów

Przejdź do Produkty > wybierz produkt > Zdjęcia i kliknij ikonę plusa.

shoplo_zdjecia_edycja_produktow.png

Zdjęcia możesz również dodać podczas tworzenia nowego produktu.

shoplo-zdjecia-nowy-produkt.png


Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć i wybór zdjęcia głównego.

Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć

W zakładce zdjęcia, podczas edycji produktu, chwyć je za lewy górny narożnik i przeciągnij je w odpowiednie miejsce. 

shoplo_zmiana_kolejnosci_zdjec.png

Zdjęcie główne

W zakładce zdjęcia wybierz, które ma być ustawione jako zdjęcie główne.


Jak przypisać zdjęcie do wariantu produktu?

Podczas edycji produktu kliknij Warianty > Edytuj. Następnie strzałkę obok zdjęcia i wybierz te, które dotyczą tego wariantu.

shoplo-warianty-edytuj.png

shoplo-warianty-edytuj-wybierz-zdjecia.png


Dodanie atrybutu ALT do zdjęcia

Przejdź do edycji produktu > Zdjęcia > naciśnij 3 kropki obok wybranego zdjęcia, a następnie kliknij Edytuj. Zmień parametr alt i Zapisz.

shoplo-edycja-alt-zdjecia.png

Jeśli chcesz ustawić globalny parametr ALT dla wszystkich zdjęć (które nie mają przypisanego indywidualnego parametru ALT), możesz to zrobić w zakładce Marketing > SEO > SEO dla zdjęć.


Dlaczego moje zdjęcia zmieniają kolor po dodaniu ich do Shoplo?

Jeżeli Twoje zdjęcia zmieniają kolor podczas wyświetlania w przeglądarce oznacza to, że prawdopodobnie są zapisane w złej przestrzeni barwnej. Zmień ją na sRGB i problem zniknie. 

1) Otwórz zdjęcie w programie Adobe Photoshop

2) Wybierz Edit -> Convert to profile…

shoplo-srgb-1.png

3) W polu Destination Space wybierz profil: sRGB ICE61966-2.1

shoplo-srgb-2.png

4) Zapisz zdjęcie.

Gotowe 🙂


Dodawanie zdjęć w opisach produktów i na stronach

Zdjęcia możesz dodać również do opisów produktów oraz do stron np. Kontakt. Pamiętaj, że pojawią się one w sekcji dodatkowe pliki. Z tego powodu, każde zdjęcie dodane do opisu produktu/ strony powinno mieć inną nazwę. W przeciwnym wypadku zostaną one nadpisane. 


Dlaczego moje zdjęcia po wgraniu do panelu są przekręcane?

Każde zdjęcie ma zapisane w metadanych informacje o orientacji. Niektóre przeglądarki służące do podglądu zdjęć pozwalają na ich obrócenie, jednakże nie zmieniają tych metadanych.

Jeśli spotkasz się z taką sytuacją, wystarczy to zdjęcie otworzyć w dowolnym programie graficznym np. Adobe Photoshop, Gimp, Paint, a następnie obrócić i zapisać. Teraz po wgraniu do panelu będzie poprawnie wyświetlane. 

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team