Jak możemy Ci pomóc?

Zaawansowane filtry


Na liście produktów, zamówień oraz klientów możesz wykorzystać zaawansowane filtrowanie.

W tym artykule: 

 • Tworzenie filtrów
 • Zapisywanie utworzonych filtrów
 • Usuwanie filtrów

Tworzenie filtrów

Filtry możesz tworzyć w zakładkach:

 • Produkty
 • Zamówienia
 • Klienci

Kliknij Wybierz filtr i wybierz wartość, po której chcesz przefiltrować wyświetlane dane.

Filtry możesz łączyć ze sobą.

Przykładowo w zakładce stwórz filtr:

 • Archiwum – nie
 • Status płatności – nie zapłacono

W ten sposób wyświetlisz wszystkie otwarte zamówienia, do których jeszcze nie otrzymałeś płatności.

Wybierz np.

 • Archiwum – nie
 • Status płatności – zapłacono
 • Status zamówienia – nowe

W ten sposób zobaczysz wszystkie zamówienia Do realizacji. Są one opłacone, ale wymagają przygotowania i zrealizowania.

Pamiętaj, aby zarchiwizować wszystkie zamówienia, na których skończyłeś pracę. W ten sposób utrzymasz porządek w zamówieniach i łatwiej rozróżnisz nowe, od tych już zrealizowanych.

W zakładce klienci możesz np. przefiltrować subskrybentów – osoby, które zapisały się na newsletter, ale nigdy nie dokonały zamówienia.

Wybierz:

 • Akceptuję newsletter – Tak
 • Liczba zamówień – równa zero.

Zapisywanie utworzonych filtrów

Utworzone filtry możesz zapisać. W ten sposób po powrocie do panelu nie będziesz musiał ich tworzyć od początku.

Po utworzeniu filtru pojawi się obok niego przycisk Zapisz filtr.

Możesz zapisać go jako nowy lub nadpisać już istniejący.

Zapisany filtr znajdziesz na pasku u góry.

Jeśli masz kilka filtrów i nie widzisz swojego, to wybierz trzy kropki i następnie filtr.


Usuwanie filtrów

Filtry możesz usuwać.

Przejdź do zapisanego filtru i wybierz Usuń filtr. 

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team