Jak możemy Ci pomóc?

Kolumny dostępne w pliku .csv z produktami


W tym artykule znajdziesz szczegółowo opisane kolumny jakich użyć możesz przy imporcie oraz aktualizacji produktów plikiem .csv

Dostępne kolumny

URL – określa jakim adresem określany będzie produkt, w przypadku:

 • Adresu URL ze znakami specjalnymi (np. !@#$% itp) lub polskimi znakami system uzna go za błędny i taki produkt nie zostanie zaimportowany,
 • Pustego pola, adres URL jest tworzony na podstawie nazwy produktu (title). Znaki specjalne i polskie znaki są konwertowane, np: produkt o nazwie “Ołówek ‘Shoplo!’” będzie miał adres URL “olowek-shoplo”.

Podczas importu produkty są “rozpoznawane” po adresie URL. Pamiętaj, by zawsze zmapować tę kolumnę oraz by nie zmieniać adresów URL w pliku CSV.

Jeśli chcesz zmienić URL, to zrób to z poziomy panelu sklepu. Przy kolejnym imporcie upewnij się, że w pliku CSV jest nowy adres URL. W przeciwnym wypadku produkt zostanie dodany na nowo.

Title – nazwa produktu, jest to pole wymagane zarówno w przypadku pierwszego importu produktów, jak i przy aktualizacji.

Type – określa typ produktu, dostępne wartości to:

 • physical (produkt fizyczny),
 • digital (produkt cyfrowy),
 • service (usługa),

w przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, system domyślnie przypisze do produktu typ: physical.

Description – opis produktu, może on zawierać znaczniki HTML.

Short description – krótki opis produktu, może on zawierać znaczniki HTML.

Visibility – określa, czy produkt jest widoczny, dostępne wartości to: 

 • 0 (produkt ukryty), 
 • 1 (produkt widoczny),

w przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest wartość 0.

Show when out of stock – określa, czy produkt ma być widoczny/ukrywany w przypadku gdy jego stan magazynowy wynosi 0, dostępne wartości to:

 • 0 (produkt jest ukrywany),
 • 1 (produkt jest widoczny),

w przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest wartość 0.

Width – szerokość produktu.

Height – wysokość produktu.

Depth – głębokość produktu.

Diameter – średnica produktu.

SEO Title – tytuł strony w sekcji SEO.

SEO Keywords – słowa kluczowe w sekcji SEO.

SEO Description – opis strony w sekcji SEO.

Notes – notatka.

Categories – kategorie przypisane do produktu. 

W przypadku:

 • Podania istniejącej kategorii produkt zostanie do niej przypisany, 
 • Podania nieistniejącej kategorii, zostanie utworzona nowa kategoria, a następnie produkt zostanie do niej przypisany.

Produkt może zostać jednocześnie przypisany do wielu kategorii, możliwe jest także przypisanie do podkategorii:

 • Aby dodać go do podkategorii należy użyć zapisu: Kategoria główna > Podkategoria , np. Odzież > Bluzki
 • Aby dodać go wielu kategorii naraz należy rozdzielić kategorie za pomocą znaku średnika “;”, prawidłowy zapis: Kategoria1;Kategoria2 , np. Odzież;Buty

Collections – kolekcje przypisane do produktu.

W przypadku:

 • Podania istniejącej kolekcji produkt zostanie do niej przypisany,
 • Podania nieistniejącej kolekcji, zostanie utworzona nowa kolekcja a następnie produkt zostanie do niej przypisany.

Produkt może zostać jednocześnie przypisany do wielu kolekcji, aby dodać go wielu kolekcji naraz należy rozdzielić kolekcje za pomocą znaku średnika “;”, prawidłowy zapis: Kolekcja1;Kolekcja2 , np. Wiosenna;Letnia

Vendor – producent przypisany do produktu, do produktu może być przypisany tylko jeden producent jednocześnie. 

W przypadku:

 • Podania istniejącego producenta produkt zostanie do niego przypisany,
 • Podania nieistniejącego producenta, zostanie utworzony nowy producent a następnie produkt zostanie do niego przypisany.

Tags – tagi produktu. Do produktu może zostać jednocześnie przypisanych wiele tagów, aby dodać je naraz należy rozdzielić tagi za pomocą znaku przecinka “,”, prawidłowy zapis: tag1,tag2 , np. Bluzka,duza.

Variant Image – adres URL zdjęcia które ma zostać przypisane do pierwszego wariantu produktu.

Variant Image Alt Text – określenie atrybutu alt dla zdjęcia wariantu.

Image 1 – adres URL zdjęcia które ma zostać przypisane do produktu, możliwe jest zaimportowanie wielu zdjęć naraz poprzez wstawianie adresów URL w kolejnych kolumnach, tj. Image1, Image2, Image3 itd…

W przypadku:

 • Podania adresu URL do zdjęcia które nie istnieje pod podanym linkiem/nie ma do niego dostępu (blokada po stronie serwera hostującego zdjęcie) nie zostanie ono dodane.
 • Podania nieprawidłowego adresu URL importer poinformuje o błędzie.

Ważne: Gdy wybierzesz opcję aktualizacji produktów, a w produkcie na pierwszym miejscu mamy zdjęcie A, a w pliku importujemy jako Image1 zdjęcie B, to zdjęcie A zostanie nadpisane zdjęciem B, czyli zdjęcie A zostanie usunięte.

Image 1 Alt Text  – określenie atrybutu alt dla pierwszego zdjęcia. Możliwe jest podanie atrybutów alt dla wielu zdjęć naraz poprzez dodawanie ich dla kolejno odpowiadających im kolumn, tj. Image 1 Alt Text, Image 2 Alt Text, Image 3 Alt Text itd…

Variant UUID – jest to unikalny identyfikator wariantu. W przypadku importu produktów bez aktualizacji nie ma potrzeby go podawać ponieważ system sam generuje identyfikator dla każdego wariantu, natomiast w przypadku aktualizacji produktów jest to pole wymagane.

Variant SKU – SKU wariantu czyli numer katalogowy produktu i jego wariantów. W przypadku aktualizacji produktów pole to jest wymagane, natomiast w przypadku importu produktów bez aktualizacji, gdy wartość ta nie zostanie podana nastąpi automatyczne utworzenie SKU:

 • W przypadku produktu wielowariantowego: trzech pierwszych liter nazwy produktu i jego parametrów, np. produkt “Bluzka” o rozmiarze “Duża” i kolorze “Niebieska” – zostanie wygenerowane SKU “blu-duza-niebieska”,
 • W przypadku produktu jednowariantowego: trzech pierwszych liter nazwy produktu, np. produkt “Bluzka w kropki” – zostanie wygenerowane SKU “blu”.

Gdy generowane wartości powtarzają się, system automatycznie dodaje cyfrę do SKU, np. przy zaimportowaniu dwóch jednowariantowych produktów “Bluzka w kropki” i “Bluzka w łatki” zostaną nadane SKU “blu” i “blu-1”. 

Tak jak produkty są rozpoznawane po adresie URL, tak warianty produktów są łączone po Numerze Katalogowym (SKU). Oznacza to, że nie możesz aktualizować SKU poprzez import.

Jeśli zmienisz SKU to obecny wariant w panelu zostanie usunięty i zostanie dodany nowy.

Variant Barcode – kod kreskowy wariantu.

Variant Quantity – liczba sztuk (stan magazynowy) wariantu, w przypadku pustej/błędnej wartości domyślnie zostanie nadana wartość 0. Nie dotyczy to sytuacji, w której produkt ma zaznaczoną opcję śledzenia stanu magazynowego danego wariantu.

Track inventory – określa, czy ma być śledzony stan magazynowy wariantu, dostępne wartości to:

 • 0 (stan magazynowy wariantu nie jest śledzony),
 • 1 (stan magazynowy wariantu jest śledzony).

W przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest wartość 0, natomiast w przypadku gdy kolumna nie zostanie w ogóle zmapowana zostanie nadana wartość 1.

Variant Buy if empty – określa, czy możliwe ma być kupno wariantu w przypadku gdy jego stan magazynowy wynosi 0, dostępne wartości to:

 • 0 (kupno wariantu nie jest możliwe przy 0 stanie magazynowym),
 • 1 (kupno wariantu jest możliwe przy 0 stanie magazynowym).

W przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest wartość 0.

Variantu Regular Price – określa cenę wariantu. W przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest cena 0.00.

Variant Weight – określa wagę wariantu, przy czym system podaną wartość traktuje w gramach (1000 = 1kg), w przypadku pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku, domyślnie nadawana jest waga 0.000 kg.

Tax – określa podatek przypisany do wariantu, dostępne wartości to:

 • 0.00 – 99.99 – podatek wyrażony w wartości procentowej
 • not applicable – podatek typu “nie podlega”
 • exempted – podatek typu “zwolniony”

W przypadku:

 • Podania podatku już istniejącego – do produktu zostanie przypisany wskazany podatek,
 • Podania podatku którego nie ma w panelu Shoplo w systemie zostanie dodany nowy podatek zgodnie z podaną wartością, a następnie podatek zostanie przypisany do produktu,
 • Pustej/błędnie uzupełnionej wartości w pliku domyślnie nadawany jest podatek ustawiony jako domyślny w systemie

Variant Property Name 1 – określa pierwszy parametr jaki ma być przypisany do produktu, np. Kolor.

Variant Property Value 1 – określa wartość dla pierwszego parametru przypisanego do produktu, np. Czerwony.

Variant Property Name 2 – określa drugi parametr jaki ma być przypisany do produktu, np. Rozmiar.

Variant Property Value 2 określa wartość dla drugiego parametru przypisanego do produktu, np. XL.

Variant Property Name 3 – określa trzeci parametr jaki ma być przypisany do produktu, np. Materiał.

Variant Property Value 3 określa wartość dla trzeciego parametru przypisanego do produktu, np. Bawełna.

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team