Jak możemy Ci pomóc?

Importowanie produktów z CSV


Przejdź do zakładki Produkty > kliknij trzy kropki i wybierz Importuj produkty z CSV

shoplo-importowanie-produktow.png

Kroki podczas importowania produktów:


Przygotowanie i wgranie pliku

Jeśli wgrywasz plik po raz pierwszy, kliknij Wgraj plik i wybierz odpowiedni plik z dysku.

shoplo-wgranie-pliku.png

Plik powinien być przygotowany w następujący sposób:

 • Kodowanie UTF-8
 • separator pola – średnik (;)
 • separator tekstu – cudzysłów (“)

Przy otwieraniu pliku przez Libre Office zastosuj następujące ustawienia:

Natomiast kiedy korzystasz z Open Office zaznacz:

Po wgraniu prawidłowego pliku kliknąć na przycisk Zatwierdź. W przypadku wgrania pliku o innym formacie przycisk Zatwierdź będzie nadal wyszarzony, ponadto wgrywany plik nie może przekraczać 10 000 linii.


Kolumny dostępne w pliku

Szczegółowy opis dostępnych kolumn w pliku .csv z produktami znajdziesz w tym artykule.


Dopasowanie odpowiednich kolumn (mapowanie)

Dopasuj kolumny z pliku do kolumn z Shoplo. Pamiętaj by zaznaczyć wszystkie, które potrzebujesz.

shoplo-import-produktow-z-pliku.png

Do zaznaczonej kolumny wybierz z listy odpowiednią wartość. Np. jeśli zaznaczysz kolumnę z nazwą produktu, dopasuj do niej wartość “Title”. W przypadku użycia pliku wyeksportowanego z panelu Shoplo wszystkie kolumny zostaną automatycznie dopasowane i będą zaznaczone. Kolumny których nie chcesz brać pod uwagę przy imporcie produktów należy odznaczyć.

Po dopasowaniu kolumn kliknij na przycisk Importuj. W zależności od liczby produktów, import może potrwać kilka minut.

Uwaga: 

W przypadku importu produktów bez aktualizacji, gdy wartość Variant SKU nie zostanie podana nastąpi automatyczne utworzenie SKU. Gdy generowane wartości powtarzają się, system automatycznie dodaje cyfrę do SKU, np. przy zaimportowaniu dwóch jednowariantowych produktów “Bluzka w kropki” i “Bluzka w łatki” zostaną nadane SKU “blu” i “blu-1”.
Jeśli w sklepie posiadasz wiele produktów o tej samej nazwie lub zaczynających się od tych samych liter jak np. asortyment składa się głównie z bluz – nadawaj SKU samodzielnie uzupełniając odpowiednią kolumnę w pliku.


Aktualizacja produktów

W celu prawidłowego zaktualizowania produktów należy:

 1. W oknie dotyczącym wgrania pliku zaznacz opcję “Zaktualizuj istniejące produkty
 2. Zaznacz i dopasuj kolumny wymagane przy aktualizacji produktów:
  • URL
  • SKU
  • Wszystkie z parametrami
  • Dodatkowo zaznacz te, które chcesz zaktualizować jak cena czy stan magazynowy

  Jeśli nie dodajesz lub aktualizujesz zdjęć, to nie mapuj tych kolumn.


Jakich zmian dokonać można plikiem?

Aktualizacji m.in.:

 • Numerów SKU produktu,
 • Kolumny Title, jednak należy pamiętać o tym, żeby wszystkie warianty miały przypisany ten sam Title lub Title był pusty (musi być uzupełniony tylko w pierwszym wierszu danego produktu), w przeciwnym razie system potraktuje warianty jako dwa różne produkty,
 • Wariantów,
 • Parametrów, jednak pamiętaj o tym, że pod uwagę jest brana wartość (nazwa parametru) tylko z pierwszego wiersza produktu.

Importu np.:

 • Zdjęć do produktów. Należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy produkty ze zdjęciami posiadasz tylko na jednym sklepie, wykonasz ich eksport, a następnie usuniesz produkty nastąpi usunięcie zdjęć z serwera. Produkty zaimportowane na nowo nie będą miały zdjęć pomimo adresów URL w pliku. Rozwiązaniem jest: dodanie zdjęć na zewnętrznych serwisach hostingujących lub dodawać je w panelu Shoplo, w zakładce Ustawienia > Pliki.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędów przy imporcie możesz:

 • Anulować import i dokonać stosownych zmian w pliku,
 • Zmienić mapowanie kolumn, 
 • Zaimportować te produkty, które nie zawierają błędów. Jeśli jednak błąd wystąpił w produkcie wielowariantowym, w co najmniej jednej linii ( a więc jednym wariancie) powoduje to odrzucenie całego produktu, a nie tylko tego jednego wariantu.

Co jeśli plik się nie importuje?

Jeśli plik się nie importuje może to oznaczać kilka rzeczy:

 • Plik zapisany jest w złym formacie,
 • Przy kilku produktach występuje takie samo SKU,
 • Występują puste pola w kolumnie SKU,
 • Pojawił się zduplikowany parametr wariantu,
 • W wariancie brakuje nazwy parametru lub jego wartości,
 • Występuje zduplikowany adres URL na różnych produktach,
 • Adres URL produktu jest niepoprawny np. zawiera niedozwolone znaki,
 • po prostu coś nie działa 🙂 – wtedy napisz do nas i postaramy Ci się pomóc

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team