Jak możemy Ci pomóc?

Importowanie produktów z CSV


Przejdź do zakładki Produkty > kliknij trzy kropki i wybierz Importuj produkty z CSV

shoplo-importowanie-produktow.png

Kroki podczas importowania produktów:


Przygotowanie i wgranie pliku

Jeśli wgrywasz plik po raz pierwszy, kliknij Wgraj plik i wybierz odpowiedni plik z dysku.

shoplo-wgranie-pliku.png

Plik powinien być przygotowany w następujący sposób:

 • Kodowanie UTF-8
 • separator pola – średnik (;)
 • separator tekstu – cudzysłów (“)

Przy otwieraniu pliku przez Libre Office zastosuj następujące ustawienia:

Natomiast kiedy korzystasz z Open Office zaznacz:

Po wgraniu prawidłowego pliku kliknąć na przycisk Zatwierdź. W przypadku wgrania pliku o innym formacie przycisk Zatwierdź będzie nadal wyszarzony, ponadto wgrywany plik nie może przekraczać 10 000 linii.


Kolumny dostępne w pliku

Szczegółowy opis dostępnych kolumn w pliku .csv z produktami znajdziesz w tym artykule.


Dopasowanie odpowiednich kolumn (mapowanie)

Dopasuj kolumny z pliku do kolumn z Shoplo. Pamiętaj by zaznaczyć wszystkie, które potrzebujesz.

shoplo-import-produktow-z-pliku.png

Do zaznaczonej kolumny wybierz z listy odpowiednią wartość. Np. jeśli zaznaczysz kolumnę z nazwą produktu, dopasuj do niej wartość “Title”. W przypadku użycia pliku wyeksportowanego z panelu Shoplo wszystkie kolumny zostaną automatycznie dopasowane i będą zaznaczone. Kolumny których nie chcesz brać pod uwagę przy imporcie produktów należy odznaczyć.

Po dopasowaniu kolumn kliknij na przycisk Importuj. W zależności od liczby produktów, import może potrwać kilka minut.


Aktualizacja produktów

W celu prawidłowego zaktualizowania produktów należy:

 1. W oknie dotyczącym wgrania pliku zaznacz opcję “Zaktualizuj istniejące produkty
 2. Zaznacz i dopasuj kolumny wymagane przy aktualizacji produktów:
  • URL
  • SKU
  • Wszystkie z parametrami
  • Dodatkowo zaznacz te, które chcesz zaktualizować jak cena czy stan magazynowy

  Jeśli nie dodajesz lub aktualizujesz zdjęć, to nie mapuj tych kolumn.


Jakich zmian dokonać można plikiem?

Aktualizacji m.in.:

 • Numerów SKU produktu,
 • Kolumny Title, jednak należy pamiętać o tym, żeby wszystkie warianty miały przypisany ten sam Title lub Title był pusty (musi być uzupełniony tylko w pierwszym wierszu danego produktu), w przeciwnym razie system potraktuje warianty jako dwa różne produkty,
 • Wariantów,
 • Parametrów, jednak pamiętaj o tym, że pod uwagę jest brana wartość (nazwa parametru) tylko z pierwszego wiersza produktu.

Importu np.:

 • Zdjęć do produktów. Należy pamiętać o tym, że w przypadku, gdy produkty ze zdjęciami posiadasz tylko na jednym sklepie, wykonasz ich eksport, a następnie usuniesz produkty nastąpi usunięcie zdjęć z serwera. Produkty zaimportowane na nowo nie będą miały zdjęć pomimo adresów URL w pliku. Rozwiązaniem jest: dodanie zdjęć na zewnętrznych serwisach hostingujących lub dodawać je w panelu Shoplo, w zakładce Ustawienia > Pliki.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędów przy imporcie możesz:

 • Anulować import i dokonać stosownych zmian w pliku,
 • Zmienić mapowanie kolumn, 
 • Zaimportować te produkty, które nie zawierają błędów. Jeśli jednak błąd wystąpił w produkcie wielowariantowym, w co najmniej jednej linii ( a więc jednym wariancie) powoduje to odrzucenie całego produktu, a nie tylko tego jednego wariantu.

Co jeśli plik się nie importuje?

Jeśli plik się nie importuje może to oznaczać kilka rzeczy:

 • Plik zapisany jest w złym formacie,
 • Przy kilku produktach występuje takie samo SKU,
 • Występują puste pola w kolumnie SKU,
 • Pojawił się zduplikowany parametr wariantu,
 • W wariancie brakuje nazwy parametru lub jego wartości,
 • Występuje zduplikowany adres URL na różnych produktach,
 • Adres URL produktu jest niepoprawny np. zawiera niedozwolone znaki,
 • po prostu coś nie działa 🙂 – wtedy napisz do nas i postaramy Ci się pomóc

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team