Jak możemy Ci pomóc?

Bramki płatności


Wszystkie dostępne bramki płatności znajdziesz w zakładce Ustawienia > Płatności

Dostępne bramki płatności w Shoplo:


PayPal

Uwaga: Z dniem 13.03.2020 bramka PayPal zmieni swój sposób autoryzacji – konieczna jest jej aktualizacja.

Jeśli posiadasz już w swoim sklepie włączoną bramkę płatności PayPal:

 • na liście dostępnych bramek zobaczysz PayPal v2 (ikonka na samym końcu listy dostępnych metod płatności),
 • najpierw uruchom bramkę PayPal v2 zgodnie z instrukcją poniżej,
 • następnie usuń bramkę PayPal, której do tej pory używałeś.

Pamiętaj, aby najpierw zainstalować nową bramkę, a dopiero później usunąć tę, z której korzystałeś do tej pory, ponieważ nie będziesz miał możliwości powrotu do niej.

Jeśli nie korzystałeś jeszcze z PayPal na liście dostępnych bramek zobaczysz od razu wersję v2.

PayPal v2

Upewnij się, że Twoje konto PayPal ma aktywną i skonfigurowaną opcję dostępu przez interfejs programistyczny REST API.

Jak uzyskać dane autoryzacyjne dowiesz się tutaj.

Dostęp do REST API jest możliwy tylko w przypadku kont PayPal Firmowych oraz Specjalnych.

W celu skonfigurowania PayPal w Twoim sklepie przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności > PayPal z dopiskiem Nowość i kliknij w Aktywuj.

Teraz uzupełnij formularz, wpisując identyfikator klienta oraz klucz prywatny otrzymany z PayPal.

Następnie dodaj komunikat, jaki ma wyświetlać się po złożeniu zamówienia oraz zaznacz, po wybraniu jakiego rodzaju dostawy ma być możliwość płatności PayPal. Pamiętaj, aby zapisać zmiany.


Jak uzyskać z PayPal identyfikator klienta i klucz prywatny?

By uzyskać dane niezbędne do integracji wykonaj kroki opisane tutaj.*

Podczas ich generowania wybierz wersję live.

Poniżej dla porównania zamieszczamy przykładowe dane:

* Jeżeli link nie działa – otwórz go w karcie incognito przeglądarki. Instrukcja po stronie PayPal jest w języku angielskim, natomiast w polskim jeszcze nie istnieje. Na podstawie danych lokalizacyjnych, Twoja przeglądarka może kierować Cię do nieistniejącej strony. 

Informacje dodatkowe PayPal

Jeśli po skonfigurowaniu PayPal na stronie finalizacji zamówienia pojawia się komunikat z błędem, klient nie jest przekierowywany na stronę PayPal lub zostaje przekierowany na początek formularza:

 • Upewnij się, że dane (identyfikator i klucz) w panelu Shoplo są identyczne z tymi, które są widoczne na twoim koncie PayPal.
 • Upewnij się, że klucz w panelu Shoplo ma identyczną liczbę znaków jak w PayPal. Możesz też starannie przepisać wszystkie znaki ręcznie.
 • Jeśli podczas kopiowania tych danych zaznaczysz zbyt duży obszar, możesz przypadkowo skopiować również niepotrzebną spację. Upewnij się, że na początku lub na końcu nie ma spacji. Większość zgłoszonych przypadków błędu, było spowodowane spacją na początku identyfikatora.

PayPal – obsługa wielu walut

Jeśli Twój klient zapłaci Ci w innej walucie, niż masz zdefiniowaną w PayPal, to każdą taką transakcję będziesz musiał potwierdzić ręcznie w panelu PayPal. W celu automatycznego przyjmowania takich płatności, tym samym zmiany statusu na “opłacone” w Shoplo, dodaj dodatkowe waluty na swoim koncie.

 • Zaloguj się do panelu PayPal.
 • Kliknij Profil (zaraz obok przycisku Wyloguj się), a następnie Profil i Ustawienia.
 • Wybierz Moje pieniądze
 • W sekcji zarządzania walutami dodaj odpowiednie waluty np. Euro, USD. Wybierz te, z których korzystają Twoi klienci.

Tpay

Upewnij się, że masz już założone konto na tpay.com. Podczas konfiguracji będą potrzebne dane,  dostępne w panelu Tpay.

Wykonaj następujące czynności: 

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności > i kliknij przycisk Aktywuj przy logo Tpay.com

shoplo-tpay-aktywuj.png

2. Wypełnij formularz z danymi, uzyskanymi podczas rejestracji w Tpay.

shoplo-tpay-formularz-w-shoplo.png

Identyfikator sprzedawcy to unikalny identyfikator, który został Ci nadany przy rejestracji w Tpay.

Kod bezpieczeństwa znajdziesz w panelu Tpay. Zaloguj się i przejdź do Ustawienia > Powiadomienia. Następnie na dole strony w sekcji Bezpieczeństwo znajdziesz kod.

shoplo-tpay-bezpieczenstwo.png

Kod bezpieczeństwa w panelu Tpay i Shoplo musi być identyczny.

3. Po wypełnieniu formularza w Shoplo, wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy będzie dostępna ta metoda płatności. Zapisz.


DotPay

Upewnij się, że masz już założone konto na DotPay.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy logo DotPay.

shoplo-dot-pay-aktywuj.png

 2. Wypełnij formularz z danymi.

shoplo-dotpay-dane.png

ID Sprzedawcy to unikalny identyfikator nadany przez DotPay.

Nazwa Sprzedawcy – nazwa odbiorcy płatności wyświetlana kupującemu przy dokonywaniu płatności

E-mail sprzedawcy – adres e-mail, który zostanie wyświetlony kupującemu

PIN – znajdziesz go w panelu DotPay w sekcji Ustawienia > Parametry URLC.

shoplo-dotpay-pin2.png

3. Po wypełnieniu formularza w Shoplo, wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy będzie dostępna ta metoda płatności. Zapisz.

4. Teraz w panelu DotPay przejdź do sekcji Ustawienia > Parametry URLC > Edycja i odznacz opcję Blokuj zewnętrzne urlc. Ta opcja umożliwi przesyłanie informacji z Dotpay do Shoplo.


PayU

Uwaga: W związku z napływającymi do supportu zapytaniami dotyczącymi wprowadzanymi po stronie PayU zmianami, chcielibyśmy poinformować, że Shoplo dostosowało się do owych zmian. Z Twojej strony nie są wymagane żadne kroki, a integracja działać będzie bez problemów 🙂

Upewnij się, że masz już założone konto na PayU 

Wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do panelu PayU. Przejdź do Płatności elektroniczne > Moje sklepy > Dodaj sklep.

shoplo-payu-dodaj-sklep.png

2. Uzupełnij dane i kliknij dalej. Teraz wybierz Classic API i kodowanie UTF-8.

shoplo-payu-classic-api.png

3. Podaj adresy powrotów i do raportów

Adres powrotu – błąd

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/blad/%orderId%

gdzie {NAZWA_SKLEPU} to adres url do Twojego sklepu.

Przykład: https://mojsklep.shoplo.com/zamowienie/blad/%orderId%

Adres powrotu – poprawnie

wpisz adres url:

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/podsumowanie/%orderId%

Adres raportów

wpisz adres:

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/payu/status

shoplo-payu-adresy-powrotow.png

Potwierdź. W kolejnym kroku zobaczysz dane, które będzie trzeba uzupełnić w panelu Shoplo. Zapisz je.

shoplo-payu-klucze-api.png

 

4. Teraz zaloguj się do panelu swojego sklepu Shoplo i przejdź do Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy logo PayU.

shoplo-payu-aktywuj.png

5. Uzupełnij dane. Tutaj uzupełnij klucze konfiguracyjne uzyskane w kroku trzecim. Następnie wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy, będzie dostępna ta metoda płatności i zapisz.


Przelewy24

Upewnij się, że masz już założone konto na Przelewy24

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy logo Przelewy24.

shoplo-przelewy24-aktywuj.png

2. Uzupełnij formularz.

shoplo-przelewy24-dane.png

Identyfikator sprzedawcy – został przypisany Ci podczas rejestracji w Przelewy24.

Klucz CRC – Znajdziesz w panelu Przelewy24 w sekcji Moje dane

3. Następnie wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy, będzie dostępna ta metoda płatności i zapisz.

4. W celu pełnej konfiguracji płatności i uruchomienia mechanizmu “automatycznego przekazywania wyniku transakcji” wyślij na adres serwis@przelewy24.pl link skonstruowany według wzoru:

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/przelewy24/status

gdzie  zamiast {NAZWA_SKLEPU} wpisz nazwę swojego sklepu z końcówką shoplo.com (np. nazwa.shoplo.com).


First Data

Upewnij się, że masz zawartą umową z FirstData Polska S.A.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy logo Payeezy.

shoplo-payeezy-aktywuj.png

2. Uzupełnij formularz.

shoplo-payeezy-dane.png

 • Identyfikator sklepu (Merchant ID) ​­- wpisz numer ID z Twojego panelu First Data
 • Klucz współdzielony (Shared Key) ​­- wpisz klucz z Twojego panelu First Data
 • Tryb pracy​­ – wybierz tryb pracy integracji: testowy lub produkcyjny
 • Adres ePolc@rd​­ – domyślnie jest to adres: https://vpos.polcard.com.pl/vpos/ecom/service.htm

3. Następnie wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy, będzie dostępna ta metoda płatności i zapisz.


Sofort

Upewnij się, że masz zawartą umową z Sofort Banking.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy logo Sofort Banking.

shoplo-sofort-aktywuj.png

2. Uzupełnij formularz.

shoplo-sofort-dane.png

Numer klienta – znajdziesz go w lewym, górnym narożniku po zalogowaniu się do panelu Sofort.

Numer projektu, hasło projektu, hasło powiadomień – Te dane uzyskasz poprzez założenie nowego projektu w panelu Sofort.

Wybierz Projekty > Nowy projekt

shoplo-sofort-projekty-nowy-projekt1.png

Wybierz Projekt Classic

shoplo-sofort-wybor-projektu.png

Na kolejnej stronie wypełnij pola obowiązkowe i wybierz shoplo.com jako platformę sklepu

W sekcji Złącze wpisz odpowiednie linki:

shoplo-sofort-zlacze.png

Link sukcesu

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/podsumowanie/%orderId%

Link przerywający

https://{NAZWA_SKLEPU}/zamowienie/blad/%orderId%

gdzie {NAZWA SKLEPU} jest nazwą Twojego sklepu z domeną *.shoplo.com

Dodatkowo, koniecznie zaznacz opcję Aktywować powiadomienia HTTP(S) i wpisz do pola HTTP(S)-URL

https://{NAZWA SKLEPU}/zamowienie/sofort/status

Po zapisaniu projektu przejdź do zakładki Rozszerzone ustawienia > Hasło i algorytm Hash

shoplo-sofort-haslo-i-hash.png

Wygeneruj hasła dla projektu i powiadomień. Wybierz Hash-Algorytm “SHA1”

shoplo-sofort-sha1.png

Uzyskany w ten sposób numer projektu, hasło projektu i powiadomień – wprowadź w odpowiednie pola w ustawieniach płatności Sofort w panelu Shoplo.

3. Następnie wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy, będzie dostępna ta metoda płatności i zapisz.


Paynow

Upewnij się, że masz już założone konto firmowe mBank. Podczas konfiguracji będą Ci potrzebne dane firmowe dostępne w panelu mBank.

Instalacja płatności

 1. W panelu Shoplo przejść do zakładki Ustawienia > Płatności > + Sposób płatności.
 2. Na dole listy dostępnych bramek, zobaczysz logo Paynow. Kliknij w Aktywuj.

Jak uzyskać klucz API i klucz podpisu?

 1. Przejdź na stronę: https://www.mbank.pl/firmy/uslugi-serwis-transakcyjny/usluga-paynow/
 2. Jeśli posiadasz już konto firmowe w mBank kliknij w Chcę Paynow. Jeśli nie – wybierz Załóż konto.
 3. Po zalogowaniu do swojego konta firmowego zobaczysz następujący ekran:

4. Wybierz firmę i kliknij Dalej.

5. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz sekcję Sklepy i punkty płatności

6. Dodaj sklep wpisując adres jego domeny.

7. Poniżej ustawień zobaczysz klucz API oraz klucz podpisu. Skopiuj je i dodaj w panelu Shoplo.

8. Dodaj komunikat, który będzie wyświetlany i przypisz sposoby dostawy dla tego tego rodzaju płatności.

9. Po dodaniu kluczy w panelu Shoplo i zapisaniu zmian pojawi się Adres dla powiadomień o płatnościach. 

Skopiuj go i wklej w ustawieniach po stronie mBank:


Pozostałe metody płatności

Upewnij się, że masz już założone konto na PayLane, eCard, bitcoin, Braintree lub eService

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu Shoplo przejdź do zakładki Ustawienia > Płatności > Dodaj sposób płatności i kliknij przycisk Aktywuj przy wybranej metodzie płatności.

shoplo-pozostale-aktywuj.png

2. Uzupełnij formularz z danymi uzyskanymi od operatora płatności.

3. Następnie wybierz po wybraniu jakiego rodzaju dostawy, będzie dostępna ta metoda płatności i zapisz.

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego, co szukasz?

Skontaktuj się z nami
Team