Czy każda osoba prowadząca sklep internetowy musi zakładać firmę? Kiedy trzeba zarejestrować działalność? Czy istnieje konkretny poziom dochodów ze sprzedaży, przy uzyskaniu których nie jesteśmy zobowiązani do rejestrowania działalności? Przekonajcie się sami.

Materiał bonusowy: Pobierz nasz ebook i stwórz własny sklep internetowy w kilku prostych krokach!

Działalnością gospodarczą, według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest:
„zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”
Przepisy nie definiują jednoznacznie momentu, w którym sprzedawca musi zarejestrować działalność gospodarczą. Określają jednak cztery warunki, po spełnieniu których należy to zrobić. Według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzenie sprzedaży wymaga zarejestrowania działalności, jeśli jest ona:

  1. w celu zarobkowym
  2. w sposób zorganizowany
  3. w sposób ciągły
  4. na własny rachunek, we własnym imieniu

Czy sklep internetowy spełnia te cztery warunki? Tak. Sprzedaż w sklepie internetowym jest nastawiona na zysk. Jest też wykonywana w sposób zorganizowany, bo sprzedawca podjął określone czynności, aby ją zorganizować, np. zamówił i kupił towar, określił sposób dostawy lub też po prostu założył stronę internetową. Prowadzenie sklepu internetowego to także prowadzenie sprzedaży w sposób ciągły: taka sprzedaż nie ma charakteru incydentalnego ani przypadkowego i jest prowadzona na zasadzie powtarzalnego procesu. Sprzedawca prowadzi ją we własnym imieniu, nie jest pracownikiem zatrudnionym jedynie do obsługi klienta.
Attractive female working at home.

Kiedy nie trzeba rejestrować firmy?

Istnieją sytuacje, gdy zakładanie firmy nie jest konieczne. Mowa tu o sprzedaży na aukcjach internetowych albo w serwisach z ogłoszeniami, jeśli sprzedaż ta ma charakter incydentalny (ma małe znaczenie, zdarza się bardzo rzadko) i nie jest prowadzona w sposób zorganizowany.

Czy istnieje jakiś poziom dochodów, który zwalnia sprzedawcę z obowiązku rejestracji działalności?

Nie ma granicy zarobków, po przekroczeniu której trzeba zarejestrować działalność, albo która zwalniałaby sprzedawcę z takiego obowiązku. Co ciekawe, sprzedawca nie musi nawet osiągać dochodu. Wystarczy sama chęć zarabiania – czyli wspomniane wcześniej „prowadzenie sprzedaży w celu zarobkowym” – aby fiskus upomniał się o swoje.

Warto też pamiętać, że kwota wolna od podatku nie ma nic wspólnego z obowiązkiem rejestracji działalności. Dotyczy ona jedynie obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego.
Fotolia_73484507_Subscription_Monthly_M-1210x500

Jak założyć firmę?

Założenie firmy jest bardzo proste i sprowadza się do kilku kroków:
1. wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy (wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numeru NIP i REGON),
2. złożenie wniosku VAT-R w urzędzie skarbowym (w przypadku rejestracji do VAT),
3. złożenie formularza ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ZUS.

Zarejestrowanie firmy i uzyskanie wpisu do CEIDG nie wiąże się z żadnymi opłatami. Z chwilą rejestracji przedsiębiorca zobligowany jest do odprowadzania co miesiąc składek na ZUS, które wynoszą od 433,34 zł (tzw. mały ZUS bez dobrowolnej składki zdrowotnej) do nawet 1095,37 zł (duży ZUS + składka zdrowotna). Warto przy tym pamiętać, że osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające co najmniej minimalną krajową nie muszą odprowadzać składek ZUS – opłacają jedynie składkę zdrowotną w wysokości 279,41 zł.

Na zakończenie:

Prowadząc sklep internetowy warto zarejestrować działalność. Niedopełnienie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej może się wiązać z karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności, a także – gdy fiskus upomni się o swoje – obowiązkiem opłacenia zaległych podatków i składek ZUS.

Sprawdź: Ile kosztuje prowadzenie sklepu internetowego?

Artykuł powstał we współpracy z IFIRMA – księgowość, faktury, CRM. Internetowo, mobilnie, wygodnie.

Średnia 4.1 (430 głosów)
[Głosów: 430   Average: 4.1/5]

Avatar

Katarzyna Kowalska

Kierownik BOK serwisu księgowości internetowej ifirma.pl