W tym roku właściciele sklepów internetowych powinni przygotować się na wzmożone kontrole? Czy jest się czego bać? Sprawdź, jak wygląda kontrola z urzędu skarbowego, co urzędnik może a czego nie może i jakie są najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez e-sklepy.

Materiał bonusowy: Pobierz nasz ebook i zadbaj o prawną stronę swojego sklepu internetowego!

Urząd skarbowy jak co roku opublikował listę branż, w których wykrył najwięcej nieprawidłowości podatkowych. Na nowej liście “krajowych podobszarów ryzyka” – obok branży budowlanej i transportowej – znalazł się e-handel i sklepy internetowe. W tym roku więc fiskus przyjrzy im się uważniej.

Co szczególnie kontroluje fiskus?

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy kontrolowani przestrzegają przepisów prawa podatkowego. Kontrolerzy z urzędu skarbowego mogą na przykład sprawdzić poprawność oraz terminowość składania deklaracji lub płacenia podatków. Urzędnicy mogą zażądać wglądu w deklaracje, księgi podatkowe, umowy, faktury, rachunki czy raporty z kasy fiskalnej.

Wbrew pozorom urząd skarbowy bardzo rzadko organizuje niezapowiedziane kontrole. Przedsiębiorca nie jest zawiadamiany o kontroli jedynie w skrajnych sytuacjach, np. gdy jest podejrzany o przestępstwo albo gdy sprawa dotyczy niezgłoszonej działalności gospodarczej lub utajnionych dochodów.

Kontrole skarbowe są więc z reguły zapowiedziane. Podatnik otrzymuje powiadomienie minimum 7 dni przed kontrolą. Co więcej, fiskus informuje też o zakresie kontroli, dzięki czemu przedsiębiorca ma czas na przejrzenie i uzupełnienie dokumentów, poprawienie ewentualnych błędów, dokonanie korekt faktur i deklaracji, a także zapłatę zaległości podatkowych. Warto pamiętać, że błędy w dokumentach można poprawić tylko przed kontrolą – w trakcie trwania kontroli nie ma takiej możliwości (wyjątek: jeśli zamiast kontroli są to „czynności sprawdzające”, to wówczas można dokonywać poprawek i składać korekty). W czasie kontroli kontrolerzy nie zawsze sprawdzają wszystkie dokumenty. Jeśli kontrola obejmuje tylko jeden miesiąc, to nie trzeba pokazywać im dokumentów z całego roku.

Czasem jest też tak, że kontrolerzy sprawdzają jedynie podatek dochodowy (czy koszty są księgowane we właściwej kolumnie lub czy zaksięgowane koszty faktycznie służą prowadzonej działalności gospodarczej), podatek VAT (np. czy poprawnie jest odliczany VAT od wydatków samochodowych) lub umowy z pracownikami (czy poprawnie zostały wyliczone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty wynagrodzeń).

Podatek dochodowy jest najczęściej kontrolowany wtedy, gdy przedsiębiorca wykazuje stratę z działalności lub składa wniosek o zwrot podatku – wówczas badana jest zasadność zwrotu i przyczyna. Natomiast VAT jest kontrolowany przy wykazaniu podatku do zwrotu, zwłaszcza jeżeli jest to duża kwota.

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Według Ordynacji podatkowej przed rozpoczęciem kontroli przedsiębiorca powinien – „w miarę możliwości” – zorganizować kontrolerom osobne pomieszczenie do pracy. Przedsiębiorca ma jednak prawo do obecności przy czynnościach kontrolnych i brania w nich czynnego udziału. Jeśli nie może być obecny podczas kontroli, ma prawo wyznaczyć swojego zastępcę.

Podczas kontroli należy pokazać urzędnikom książkę kontroli oraz dokumenty wchodzące w zakres kontroli. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym, a dowody księgowe oznaczone w sposób umożliwiający powiązanie ich z zapisami księgowymi. Urzędnik ma prawo sporządzać kopie, a także robić zdjęcia lub filmować w celu zebrania materiałów. W niektórych sytuacjach może także przesłuchać świadków.

Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, w którym wskazane są wszystkie błędy wraz z podstawą prawną. Kontrolowany ma prawo do wniesienia w terminie 14 dni zastrzeżeń do protokołu kontroli, wraz z ewentualnymi wnioskami dowodowymi.

Co urzędnik może, a czego nie może?

Kontrola nie oznacza nadania władzy absolutnej kontrolującym nad kontrolowanym. Urzędnicy muszą działać w ramach swoich uprawnień.
Urząd skarbowy ma prawo do kontrolowania ksiąg w siedzibie podatnika, ale nie może przy tym utrudniać mu prowadzenia działalności. Może jednak w razie potrzeby zabezpieczyć zebrane dowody, czyli np. zabrać komputer. W niektórych przypadkach – np. gdy utrudnia mu się kontrolę – urzędnik ma prawo do wezwania policji, straży granicznej, ABW lub straży miejskiej.

Co ważne, przed rozpoczęciem kontroli każdy kontroler ma obowiązek wylegitymowania się oraz pokazania przedsiębiorcy upoważnienia, które będzie zawierało m.in. podstawę prawną, zakres kontroli (w tym przewidywaną datę zakończenia kontroli), a także imię, nazwisko i numer legitymacji służbowej kontrolera.

Najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez e-sklepy

Jako jedne z najczęstszych błędów podatkowych w sklepach internetowych urząd skarbowy wskazuje na zaniżanie obrotów przez przedsiębiorców (np. aby uniknąć kasy fiskalnej), prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej (sprawdź, kiedy należy zarejestrować działalność gospodarczą) i odliczanie VAT z faktur, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia.

Poniżej znajduje się pełna lista najczęściej identyfikowanych błędów podatkowych:

fiskus

Źródło: „Główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r.”

Artykuł powstał we współpracy z IFIRMA – księgowość, faktury, CRM. Internetowo, mobilnie, wygodnie.

Średnia 5 (3 głosów)
[Głosów:3    Średnia:5/5]

Katarzyna Kowalska

Kierownik BOK serwisu księgowości internetowej ifirma.pl